Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Tin tức nhà trường

CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT ,
Theo kế hoạch công tác kiểm tra vào ngày 21/10/2015 , nhà trường đã đón đoàn Y Tế dự phòng Q, Cẩm Lệ về kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại trường mầm non .Qua kiểm tra thực tế tại các nhóm lớp , góc tuyên truyền , hồ sơ Y Tế thì nhà trường đã đảm bảo tốt công tác phòng chống ...